Case Cloudia x Good Call

Case Cloudia x Good Call

Laadukas myyntitapaaminen on viisas hankinta

Myyntitapaamisten laatu ratkaisee sen, onko ulkoistettu buukkaus investointi vai kuluerä. Cloudia, Suomen johtava hankintaratkaisujen ja sopimustenhallinnan ohjelmisto- ja palveluyritys, arvostaa Good Callin avulla saatuja tapaamisia – kiitos osaavien soittajien, tulosta syntyy ja hyvä yhteistyö jatkuu.

Yhteistyön lähtökohdat

Cloudian kasvutavoitteet ovat korkealla, mikä edellyttää jatkuvasti lisää myyntitapaamisia. Kuitenkin tämä on helpommin sanottu kuin tehty, sillä kiireistä kohderyhmää on yhä vaikeampi tavoittaa, saati saada pysähtymään uusien ideoiden äärelle. Jotta Cloudian asiakasvastaavat voisivat keskittyä ydinosaamiseensa, hankintaratkaisujen ja sopimustenhallinnan kartoitukseen ja kehittämiseen, myyntitapaamisten sopiminen päätettiin ulkoistaa. Ensimmäinen kumppanuus ei kuitenkaan tuottanut haluttuja tuloksia – sitten Cloudia löysi Good Callin.

Cloudian myyntipäällikkö Minna Hämäläinen yllättyi siitä, kuinka helppoa Good Callin sopimiin tapaamisiin on mennä.

Näin Good Call palvelee

Yhteistyö aloitettiin workshopilla, jossa muodostettiin ymmärrys siitä, millainen viesti puhuttelee Cloudian potentiaalisia asiakkaita ja keitä he ovat. Samalla määriteltiin toimintamalli: Good Call soittaa prospektilistat, sopii tapaamiset sekä toimittaa niistä tiedot Cloudialle. Kukin soittajista hoitaa työnsä tyylillään, mutta tekemistä ohjaa kirkas ydinviesti, ja edistymistä seurataan viikoittain. Pilotin tavoitteeksi asetettiin 30 laadukasta tapaamista. Onnistuneen kokeilun jälkeen Cloudia päätti jatkaa yhteistyötä Good Callin kanssa.

Saavutetut hyödyt

Tehokas buukkaus on erityisen tärkeää ICT-alalla, jossa palvelut ovat monimutkaisia, kilpailu kovaa ja myyntiprosessit usein pitkiä. Good Callin avulla Cloudialla saadaan laadukkaita myyntitapaamisia, mikä merkitsee paitsi kustannustehokkuutta, myös sitä, että asiantuntijat voivat keskittyä asiakkaiden palvelemiseen. Kun tapaamisia saadaan kulloinkin sopivia määrä, helpottuu myös resursointi ja toiminnan suunnittelu.

Oikein sanoitettu viesti kiinnittää potentiaalisten asiakkaiden huomion – jokainen hyvin hoidettu buukkauspuhelu on sekä hyvää markkinointia että keskeinen osa palvelua. Lisäksi puhelut tuottavat Cloudialle tärkeää tietoa markkinasta ja potentiaalisista asiakkaista.

Koska Good Callin soittajat ymmärtävät sen, mitä ovat tarjoamassa, kykenevät he käymään Cloudian potentiaalisten asiakkaiden kanssa ratkaisukeskeisiä keskusteluja. Sovituista tapaamisista kirjatut kattavat lisätiedot auttavat Cloudian asiantuntijoita valmistautumaan tapaamisiin, jolloin niiden läpiveto on sujuvaa. Kun myyjä tietää, mitä odottaa, voi hän kohdata asiakkaan hyvillä mielin ja tietäen sen, että on oikealla asialla.

Asiakkaan kommentti

“Buukkausbisneksessä ratkaisee laatu. Vakuutuimme Good Callin osaamisesta heti alussa – jo workshopista välittyi se fiilis, että puhumme yhtä kieltä. Myös briiffistä näki, että laatu on omaa luokkaansa. Soittajat oivalsivat nopeasti sen, mistä palveluissamme on kysymys, eikä heille tarvitse selittää asioita moneen kertaan. He hoitavat soitot tehokkaasti sekä pitävät meidät tilanteen tasalla. Lisäksi saamme tapaamisista kattavat lisätiedot, mikä helpottaa työtämme merkittävästi.Yksikään asiakkaamme ei ole ihmetellyt sitä, miksi käytämme tapaamisten sopimiseen ulkoista kumppania. Olen yllättynyt siitä, kuinka helppoa sovittuihin tapaamisiin on mennä.”

– Minna Hämäläinen, myyntipäällikkö, Cloudia Oy

Soittajan kommentti

”Cloudian kanssa yhteistyön tekeminen on ollut oikein miellyttävää ja tuloksekasta. Cloudia on tunnettu yritys ja heillä on erinomainen tuote, jonka tuomisessa uuteen kohderyhmään Good Call on oiva yhteistyökumppani. Onnistuneen startin jälkeen katsomme nyt eteenpäin menestyksekkääseen yhteistyöhön myynnin kasvattamisessa.”

– Miimu Hietanen, Project Manager, Good Call Oy

Hyödyt lyhyesti:

  • Laadukas buukkaus tavoittaa oikeat asiakkaat sekä lisää myynnin kustannustehokkuutta ja ennustettavuutta.
  • Cloudian asiantuntijat pääsevät keskittymään asiakkaidensa palvelemiseen ja tapaamisten läpiveto on sujuvaa.
  • Hyvin hoidettu myynnin alkupää antaa pitkällekin ostoprosessille oikeat lähtökohdat.
Lue lisää Cloudiasta

Lisätietoja

Taru Österlund
Team Leader, Customer Experience
Good Call Oy
taru@goodcall.fi

045 2056608

 


Katso kaikki referenssit.