Title Image

Tutkimukset

Haluatko rakentaa ikuisia asiakkuuksia? Tai varmistaa, että kohdennat myyntisi oikein?
Kenties haluat selvittää asiakaskokemuksen tilaa, brändin tunnettuutta tai kartoittaa työnantajamielikuvaa.

Jokaisen yrityksen, joka haluaa olla kilpailijoitaan askelen edellä, on tunnettava asiakkaansa ja markkinan toiveet ja tarpeet syvällisemmin kuin muut. Sen sijaan, että pyrittäisiin olemaan kaikille kaikkea, on löydettävä oikeat asiakkaat. Ja sen sijaan, että pyrittäisiin kaiken aikaa tuottamaan ylivertaisia asiakaskokemuksia, on löydettävä ne arvopisteet, joilla juuri teidän ideaaliasiakkaallenne on eniten merkitystä.

Myös tavalla tehdä tutkimuksia voi erottautua ja tehdä asiakkaaseen lähtemättömän vaikutuksen. Kysymällä ja tutkimalla voit samalla rakentaa brändiäsi ja syventää heidän luottamustaan teihin. (Myös tutkimuksen tekeminen on bränditeko!)

Toteutamme laadullisia haastattelututkimuksia raikkaalla otteella huomioiden sekä asiakkaamme tarpeen ja tavoitteet että loppuasiakkaan hyödyn.

Yhdistämme modernin myynnin ja coaching-taidot tavassamme kohdata asiakkaamme asiakkaita – tulevia ja nykyisiä.

Emme tee tätäkään työtä “kuin liukuhihnalla” tai kuin persoonaton kyselyrobotti, vaan aidosti jokaisen yksilön kohdaten. Saamme kyselytutkimuksissa irti paljon ja vähän päälle. Jos joissakin tilanteissa yksilön luottamus brändiä kohtaan on säröillyt, kuuntelevat korvat ja sen jälkeen asiakasyrityksen tekemät korjaavat toimenpiteet rakentavat asiakkuudesta tutkitusti jopa vahvemman kuin mitä se oli ennen negatiivista kokemusta.

Voiko haastattelututkimus tuottaa arvoa myös haastatteluun osallistujalle?

Mielestämme kyllä, ja sen pitääkin! Samoin kuin myynnin kohteelle arvoa tuottamaton myyntiprosessi on tullut aikansa päähän, niin ovat tulleet myös haastattelutkimukset, joista vain tilaaja hyötyy.

Tutkimus on kohtaaminen brändin kanssa siinä missä kylmäsoittokin. Haastattelutilanne tarjoaa mahdollisuuden erottautua positiivisesti!

Yrityspäättäjien aikaa halutaan milloin mihinkin, ja viimeistään nyt on tullut aika tehdä haastattelututkimuksia tavalla, josta hyötyvät myös haastateltavat!

Toteutamme haastattelut rohkealla ja henkilökohtaisella, coachaavalla otteella, joka tarjoaa haastateltavalle tilan myös pohtia omia ajatuksiaan ja muodostaa ajatusreittejä, joita ei aiemmin ollut.

Toteuttamamme haastattelu syventää asiakkaan luottamusta brändiin.

Kysymme tarkentavia kysymyksiä ja saamme esille myös ne harmaan sävyt, joita perinteinen puhelinhaastattelu, saatika digitaalinen kysely, ei koskaan voisi saada.

Saamme usein kiitosta sekä haastattelun tilanneelta osapuolelta: “Emme ole koskaan saaneet näin syvällistä tietoa” että haastateltavalta: “Tämä haastattelu ylitti odotukseni. Kiitos, että soitit!”

3-myynnilliset-markkinatutkimukset

Myynnillinen markkinatutkimus

Mikä asiakasta aidosti kiinnostaa voi olla kysymys, johon myynnillä ei ole oikeaa vastausta. Otamme sen ja paljon muuta selville myynnillisessä markkinatutkimuksessa.

5-asiakastutkimukset

Asiakastutkimus

Asiakaskokemuksesta puhutaan paljon, mutta ei koskaan liikaa. Tiedämmekö varmasti mitä asiakas arvostaa. Se kannattaa selvittää, niin asiakaskokemusta voi parantaa.

Monesti tutkimuksista saa korkeintaan uskonvahvistusta jo olemassa oleviin ajatuksiin. Tästä saimme kuitenkin enemmän. Johtoryhmälle suunnattujen työpajojen lisäksi integroimme bränditutkimuksen löydökset osaksi koulutusohjelmaa, jonka kautta pystyimme tuomaan asiakkaan äänen mukaan valmennussisältöihin ja käyttää niitä koko organisaation kanssa omaa brändisanoitusta viimeistellessä. Tämän lisäksi tutkimuksen tärkeimpiä havaintoja sekä asiakkaan ääntä käytettiin suoraan markkinoinnin ja vaikuttajaviestinnän suunnittelussa sekä toteutuksessa

Ville Salmi, liiketoimintajohtaja, myynti ja asiakkuudet, Terveystalo Julkiset palvelut

Jätä meille viesti

    Stina Dansie, Founder & CEO
    stina@goodcall.fi
    + 358 40 1538911