Title Image

Palvelut

Laadukas & tehokas

Asiakastapaamisten sopiminen

Prospektointi ja uusien asiakkaiden kontaktointi vie helposti puolet myyjän työajasta, sillä myynnin aloittaminen on yleensä myyntiprosessin työläin vaihe. Harva myyjä tai asiantuntija myöskään kokee kylmäsoittamista omimmaksi osaamisekseen. Kun tulemme mukaan myyntitiimiin ja hoidamme asiakastapaamisten sopimisen, myyjälle jää aikaa tuloksen tekoon. Teemme myyntitiimin kanssa yhdessä selkeän työnjaon, asetamme yhdessä tavoitteet ja sanoitamme yhdessä innostavan myyntitarinan, jonka jälkeen aloittamme soittamisen. Puheluista syntyy haluttu määrä tapaamisia potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Saamme soittamisen aikana paljon tietoa asiakkaista ja jaamme tiedon myynnin kanssa, jotta tavattavan asiakkaan odotukset täyttyvät tapaamisissa. Me taas saamme myynniltä tapaamisista palautetta. Opimme toisiltamme ja luomme saumattoman yhteistyömallin, jolla kaupat kotiutetaan. Yhteistyötä kehitetään aktiivisesti koko yhteistyön ajan.

Monipuoliset & räätälöidyt

Tutkimukset

Suunnittelemme ja teemme tutkimuksia, joihin kohderyhmän päättäjät mielellään vastaavat ja joissa tilaajan myynnilliset ja tiedonkeruulliset tavoitteet täyttyvät. Asiakaslähtöisyys on kaikkien tutkimuksien lähtökohta. Laatimamme kysymykset aktivoivat vastaajan pohtimaan tarpeitaan pintaa syvemmältä ja herättelevät näkemään uusia mahdollisuuksia. Syvällisissä keskusteluissa saamme avoimien ja tarkentavien kysymysten avulla asiakkailta paljon hiljaista tietoa ja voimme auttaa tilaajaa ymmärtämään paremmin asiakkaan tilannetta, tarpeita ja motiiveja. Pidämme tuntosarvet herkkinä puhelun aikana ja pidämme huolen siitä, että mihinkään asiaan ei jumiuduta, vaan keskustelu etenee luontevasti sovitussa ajassa. Parhaita palautteita loppuasiakkaalta on “en yleensä vastaa mihinkään kyselyihin, mutta tämä oli kiva keskustelu. Se laittoi oikeasti ajattelemaan. Kiitos tästä puhelusta!” Usein tiedon lisäksi saamme kyselytutkimuksista kuumia liidejä ja tapaamisia myynnille.

Kattavat & selkeät

Myyntikoulutukset

Myynniltä odotetaan joka vuosi kasvua ja parempaa tulosta. Silloin tällöin onkin paikallaan ravistella totuttuja tapoja ja hakea uutta vauhtia tekemiseen. Koulutuksissa puhallamme myyntitiimiin uutta henkeä ja inspiroimme muutokseen. Parhaasta voi tulla vielä parempi. Coachaamme myyjiä onnistumaan asiakastapaamisissa ja löytämään itsensä myyjänä. Voimaannuttavat koulutuksemme auttavat myymään enemmän ja tehokkaammin.